Termomodernizacje Wspólnot Mieszkaniowych w Szczecinie
23 lipiec 2016, 13:19

Przedsiębiorstwo zawarło umowę na termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Szczecinie. Przy okazji termomodernizacji przywrócimy dawny blask tradycyjnej przedwojennej zabudowy jednaj z kamienic przy ulicy Studziennej.