Remont ZUS
01 wrzesień 2016, 09:14

W dniu 29.08.2016 w Szczecinie została podpisana umowa pomiędzy ZUS a SANIT na remont kapitalny i przebudowę budynku oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pyrzycach. Przedmiotem umowy jest termomodernizacja, wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych, wykonanie instalacji teletechnicznych, SAP, światłowodowych, wentylacji i klimatyzacji. Całkowita przebudowa pomieszczeń, wykonanie serwerowni, hydroforni, nowych łazienek, a także zagospodarowania parkingu wraz z placami i parkingami po wcześniejszym wykonaniu nowych sieci sanitarnych i deszczowych wraz z przepompownią Kessel. Wartość kontraktu to kwota siedmiocyfrowa.